ઈદે મુબાહેલા મુબારક

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

દુઆએ કુમૈલ અરબિક – ગુજરાતીમાં

દુઆએ કુમૈલ અરબિક – ગુજરાતીમાં

દર શબે જુમ્આ દુઆએ કુમૈલ પઢવાની બહુજ તાકીદ કરવામાં આવી છે, દુઆએ કુમૈલ અરબિક – ગુજરાતીમાં ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો
Read more
ઈદે ગદીર નીમીત્તે મુજતહેદીનના સંદેશો અને તેની મહત્વતા

ઈદે ગદીર નીમીત્તે મુજતહેદીનના સંદેશો અને તેની મહત્વતા

આયતુલ્લાહ વહીદ ખુરાસાની ની નઝર મા ઈદે ગદીર. ઈમામે રઝા અ.સ. ફરમાવે છે કે ખુદા આ દિવસે દરેક મોઅમીન અને મોઅમેનાત મુસ્લિમ અને મુસ્લેમાત ના 60 વરસ ના ગુનાહ ને માફ કરે છે ,અને ખુદાનો અઝીમ મહિનો જે કુરઆન નાઝીલ થવા નો મહિનો છે અને લય લતુલ  કદ્ર નો મહિનો છે, જે કઈ અલ્લાહ આ ...
Read more
દુઆએ અરફાહ અરબિક – ગુજરાતીમાં

દુઆએ અરફાહ અરબિક – ગુજરાતીમાં

૯ ઝીલ્હઝ, રોઝે અરફાહના દિવસે ઈમામ હુસૈન અ.સ. એ અરફાહના મયદાનમાં જે દુઆ પઢી હતી તે  અરબિક – ગુજરાતીમાં ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો.
Read more